Projektová činnost

Projektujeme vodovodní a kanalizační přípojky, ostatní projekty zajišťujeme pomocí subdodavatelů. Jednotlivé profesní části dokumentací zpracovávají projektanti s příslušnou odborností. 

PROJEKT VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

PROJEKT KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

PASSPORT STAVBY